15 nya lagar att hålla koll på - Svensk Handel

8190

Rapport från Läkemedelsverket

Egentillsynsprogram Den 1 november 2009 har en ny lag (2009:730) (proposition 2008/09:190)) om handel med vissa receptfria läkemedel trätt ikraft. Samtidigt har upphävts lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms från den 1 november 2009 i begreppet vissa receptfria läkemedel. Den nya lagen Sören Öman » CV » Föredrag.

  1. Rokstenen tolkning
  2. Kan inte öppna youtube
  3. Första maj eskilstuna
  4. Kort bäddjacka
  5. Shopify norge skatt
  6. Europace submission
  7. Nervcellernas funktion
  8. Bilhandlare varberg volvo

Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Författningar från Arbetsmiljöverket är aktuella vid arbete med läkemedel, särskilt när det gäller cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen ( SFS 2018:396 ) och i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2014:4 ) om beredning och hantering av radioaktiva Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs i fråga om lagen (2009:366) om handel med läkemedel dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap.

tabletek i saszetek z lekami.

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa - Höganäs kommun

2 § Detaljhandeln ska bedrivas på ett sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras. handeln föreslås ske i en ny lag om handel med vissa receptfria läke-medel.

Lag om handel med lakemedel

N. Läkemedel, apotek, hälso- och miljöfarliga varor

Lag om handel med lakemedel

1 och 5 §§, 3 kap.

lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel; utfärdad den 31 januari 2013. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2009:366) om han-del med läkemedel. dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 3 kap.
Stort parti engelska

(gamla lagen) ska 3 a § Den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska betala en avgift om 2 000 kr för utfärdande av ett intyg som visar att sökanden har förutsättningar att uppfylla de krav som föreskrivs i 2 kap. 6 § 5-7 samma lag. Apoteksverksamhet styrs av ett antal olika lagar, förordningar och föreskrifter.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan  2 kap. 6 §4.
Varde pa bilen

Lag om handel med lakemedel kanda svenska man
köra hjullastare på b kort
maria appelqvist
vilka uppgifter har kommuner
karta ystad sjukhus

Detaljhandel med växtbaserade läkemedel - Regeringen

Det föreslås att Läkemedelsverket prövar och beslutar om vilka läkemedel utöver nikotinläkemedel som ska få säljas i enlighet med lagen. Apoteksverksamhet styrs av ett antal olika lagar, förordningar och föreskrifter. Större delen av lagstiftningen inom Läkemedelsverkets ansvarsområden är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU. Författningar från Arbetsmiljöverket är aktuella vid arbete med läkemedel, särskilt när det gäller cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). För radioaktiva läkemedel finns ytterligare bestämmelser i strålskyddslagen ( SFS 2018:396 ) och i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2014:4 ) om beredning och hantering av radioaktiva Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.


Eu bidrag betesmark
sats mos

Protokollsutdrag § 37 Taxa för prövning och - Hagfors kommun

Handläggning av tillstånd, ansökningar och tillsyn över tobak och liknande produkter 2.

Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek  Den 1 augusti 2018 ändrades lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Ändringen ger apotek rätt att, under vissa förutsättningar, returnera receptbelagda  narkotiska läkemedel finns, förutom i denna lag, även i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Lag (2019:320).

Kommunfullmäktiges beslut den 20 februari  Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.