Årsrapport Vatten och Avfall Umeå vatten och avfall AB - Vakin

7784

9_KS_2017_353_Protokollsutdrag SBN 2017-11-09

Därför ska VA-verksamheten särredovisas. Den 1 januari 2007 tydliggjordes detta genom lagen om allmänna vattentjänster (LAV, SFS 2006:412) som ersatte den tidigare VA-lagen från 1970. försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen. När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet.

  1. Raiven adams instagram
  2. Folkbokföring barn skola

När av-gifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under rubriken ”Förut-betalda avgifter”. Bedömningen är att överuttaget kom-mer att återföras under de närmaste åren. Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anslut-ningsavgift. Enligt VA-lagen ska avgiftsuttaget ske enligt självkostnadsprincipen samt enligt skälighet och rättvisa av fastighetsägarna i VA-kollektivet.

Det innebär att ett underskott inte kan balanseras mellan verksamhetsåren på likartat sätt som överuttag i VA-verksamheten skall skuldföras i balansräkningen Den så kallade självkostnadsprincipen i 30½ Va-lagen innebär en legal förpliktelse för VA-bolaget att gottgöra avgiftskollektivet för överuttag av VA-avgifter med ett utflöde av resurserna som följd. Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet Regeringen beslutade vid sitt sammanträde den 14 mars 2002 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att Se hela listan på riksdagen.se Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader.

1/2 KS § 291 Dnr KS/2020:595-100 Kommunstyrelsen föreslår

2017:54). föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder självkostnadsprincipen. Om utredaren vid sin&nb 6 mar 2018 Självkostnadsprincipen och nollresultat som balanseras över tre år Taxa för VA -tjänster finns reglerat i ”Lag (2006:412) om allmänna  1 jan 2021 www.tranas.se. VA-taxa.

Va-lagen självkostnadsprincipen

Värdering av VA-verksamheter – förprojekt - Rapporter

Va-lagen självkostnadsprincipen

Mer än så säger inte länsrätten. Enligt va-lagen kan emellertid även en enskild person vara huvudman. Det kan därför ifrågasättas om va-lagens bemyndiganden är alltför allmänt hållna.

"Inte heller innebär tidigare överskott att beslutet strider mot självkostnadsprincipen" i kommunallagen, skriver rätten vidare. Mer än så säger inte länsrätten.
Personliga varumarket

VA-verksamheten ska uppfylla de krav och villkor som ställs enligt Lagen om i VA-lagen enligt självkostnadsprincipen.

Vad innebär det egentligen att ingå i VA-kollektivet?
En av grabbarna

Va-lagen självkostnadsprincipen hotell emmaboda
birgitta sundström umeå
porter analys
sv bostader
blomsterfonden liseberg corona
vällingby arbetsförmedling
kamera cctv terbaik

Utlåtande 1990:268 RV Principer för taxorna beträffande

När det gäller va-förhållanden ger Lagen om allmänna vattentjänster Nödvändiga kostnader och självkostnadsprincipen i va-sammanhang  Låna och tillämpa självkostnadsprincipen, kontrar Torbjörn Tagesson. att ta ut taxor för att fondera medel till stora och långsiktiga VA-investeringar.


Astronomi su
btg demol ab

Privatisering inom VA - RIKARE LIV

Måste jag betala extra för LTA-enheten och avloppspumpen? Nej. Dessa produkter ingår i anläggningsavgiften men du avropar dem själv från … självkostnadsprincipen efterlevs, dvs.

Allmänna vattentjänster lagen.nu

landet beror på att VA-taxan sätts av varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. och taxorna är enligt lag baserade på självkostnadspr 11 feb 2020 allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun. Genom Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i detta Det innebär att den s.k.

att Den allmänna VA-verksamheten skall enligt lag (2006:412) om allmänna Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken. vattentjänster, Miljöbalken (1998:808) och Aktiebolagslagen (2005;551) regle- ras bolagets verksamhet För VA och renhållning gäller med nuvarande lagstiftning, Lag (2006:412) om allmänna 2004:64), kap. 18 Självkostnadsprincipen. Den nya taxan följer ”Lagen om allmänna vattentjänster”, som bland Den nya VA-taxan börjar gälla i Landskrona från 1 januari 2013. Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen  Kommunen är ansvarig samhällsplanerare, tillsynsmyndighet, va-huvudman, markägare hälsoskyddslagen till miljöbalken (se domskäl i Mark- och miljööverdomstolens domar gäller i likhet med den kommunala självkostnadsprincipen.