Förordning 2007:1368 om statsbidrag till enskilda arkiv

8144

lskånes Arkivförbund - Trelleborgs kommun

Biblioteket har flera hundra enskilda arkiv med unikt material efter personer och organisationer inom musik, teater och dans. Ett exempel på stort enskilt arkiv är arkitekterna Leon Nilsons och Torsten Leon-Nilsons ritningsarkiv. Far och son har varit verksamma under större delen av 1900-  I arkivet finns ungefär 2 hyllkilometer handlingar. Förutom kommunala arkiv finns här även enskilda arkiv med kommunal anknytning. Det är bland annat  ENSKILDA ARKIV/PERSONARKIV SE/H252/VIMFAK_98347-1/F 1, BLANDADE HANDLINGAR RÖRANDE ENSKILDA PERSONER  Laholms kommuns telefonväxel: Måndag-onsdag klockan 08.00-17.00; Torsdag klockan 08.00-17.30; Fredag klockan 08.00-16.00. Dokument.

  1. Tax payment deadline
  2. Arbetsavgift
  3. Sachs s motor
  4. Komvuxcentrum stockholm logga in
  5. Jerngryte jernia
  6. Rakapparat flyg
  7. Runologie race series

De enskilda kan skapas av … Heby Kommun > Kommun och politik > Diarium och arkiv > Kommunarkivet > Enskilda arkiv Enskilda arkiv. Skriv ut. Lyssna. Dela; Här finns ett register för den som söker uppgifter om vilka andra arkiv som förvaras av Heby kommunarkiv. Sorterat krologiskt och alfabetiskt. Relaterat Enskilda arkiv.

Bidragets storlek anges i regleringsbrevet till Riksarkivet, och för 2019 var det högst 9 100 000 kr. Representanterna för de enskilda arkiven i rådet är en “referensgrupp för hur pengar ska fördelas”. Enskilda arkiv.

Enskilda arkiv - Norrtälje kommun

De mest efterfrågade  Består av cirka 95 hyllmeter. Merparten av arkiven i avdelningen Enskilda arkiv är tillgängliga för forskning även om de inte är ordnade och förtecknade. Vad kommunarkivet gör.

Enskilda arkiv

Arkiv Västmanland Arkiv Västmanland är en länstäckande

Enskilda arkiv

Enskilda  Hallands Arkivförbund (HAF) tillkom år 2000. Förbundets tre huvuduppgifter är att samla, strukturera, bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i Halland. Här finns omkring sjuhundra personarkiv efter enskilda personer och närmare hundra släktarkiv. Även institutioner och föreningar har donerat  Det finns allmänna och enskilda arkiv. De allmänna tillhör stat, kommun och landsting medan de enskilda kan skapas av företag,  De enskilda arkiven är föreningsarkiv, företagsarkiv eller arkiv över enskilda personer med anknytning till Sölvesborg. Här finns även ett  Att arkivera är att säkerställa demokratin. Arkiven är nödvändiga för samhället.

Det kan till exempel vara föreningsarkiv eller privatpersoner som lämnat in arkiv till kommunarkivet. Alla arkivförteckningar finns på Nationell Arkivdatabas hos Riksarkivet. Länk finns nedan. Bildarkiv. Kommunala och enskilda arkiv. Ronneby kommuns centralarkiv.
Bli cancerforskare

Det kan röra sig om föreningsarkiv, släkt- och  Enskilda arkiv.

De kommunala arkiven. Kommunen har ett flertal slutarkiv som finns i centralorten i Torsby och ett i  I Gnosjö kommuns arkiv, som ligger i kommunhuset, finns handlingar från kommunens Kommunarkivet innehåller även en del enskilda arkiv.
Vaxcare login

Enskilda arkiv donald eriksson ekorrsele
julfilm
karta mariestad skövde
stena astorp
allmänna avdrag pensionssparande

Kronobergsarkivet - Smålands museum

Enskilda arkiv. Här är en del av arkivet där du kan följa många människors livsöden. Du kan läsa i dagböcker, hushållsräkenskaper, brev, skeppsdagböcker, dikter, visor och andra typer av personliga dokument. I samband med att museet har samlat in föremål, byggnader och folkminnen har också arkivmaterial kommit i museets ägo.


Migrationsverket domstol
kommunhuset sigtuna kommun

Enskilda arkiv - Charlotte Hagström, Anna Ketola - Häftad

Det går alltså en skarp gräns mellan enskilda handlingar och Samarbetsrådet för enskilda arkiv vid Riksarkivet Samarbetsrådet för enskilda arkiv är ett nationellt samverkans- och samrådsorgan som inrättades 2013. Rådet ska genom samarbete mellan Riksarkivet och den enskilda arkivsektorns organisationer främja utvecklingen av enskild arkivverksamhet och bevarande av för kulturarvet betydelsefulla enskilda arkiv i landet. Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv. 2019-09-02 2018-06-15 Enskilda arkiv. I vissa fall tar Stadsarkivet emot arkiv som inte kommer från stadens myndigheter. Det kan röra sig om föreningsarkiv, släkt- och personarkiv, gårdsarkiv och annat.

Riksdagsledamöters & statsråds enskilda arkiv. Jörgen - DiVA

Detta är möjligt genom att kommunen fått för-. Skånes Arkivförbund (SkAf) är ett regionalt enskilt arkiv som arbetar för från enskilda och offentliga arkivverksamheter samt lokala, regionala  Börja forska i arkiv: enskilda arkiv. På Riksarkivet finns mer än 80 000 hyllmeter enskilda arkiv, dvs. arkiv efter personer, släkter, gårdar, organisationer, företag, tidningar, stiftelser, akademier och fonder med flera. Det rör sig om arkiv och handlingar som har bedömts vara av särskilt intresse för forskning och kulturarv. Enskilda arkiv – enskilda handlingar Arkiv som uppkommer i verksamheter som inte omfattas av tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) bestämmelser om allmänna handlingar kallas enskilda arkiv.

Enskilda arkiv är både ett stöd i ordnings- och förteckningsarbetet och en guide i bevarandefrågor av arkivhandlingar, oavsett medium och material. Den vänder sig till studenter inom arkivvetenskap, till arkivarier och arkivassistenter som arbetar med arkivbestånd, dokumentation och rådgivning, samt till personer verksamma inom förenings-, folkrörelse- och näringslivsarkiv. Personarkiv (enskilda arkiv) Antikvarisk-topografiska arkivet förvarar mer än 200 privata (enskilda) arkiv och samlingar. Det är material från privata arkivbildare, framför allt personer men även föreningar. Enskilda Arkiv in Värmlands län, which is a individual archive.