Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

118

Offentlighetsprincipen IDG:s ordlista - IT-ord

Offentlighetprincipen slås fast i Finlands grundlag (12 § 2 mom): "Handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna är offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Principen kommer till uttryck på flera sätt i svensk lag. Det finns till exempel regler som säger att domstolsförhandlingar, riksdagsdebatter och sammanträden i kommunfullmäktige ska vara öppna för allmänheten. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.

  1. Var köper sverige sin olja
  2. Handelsrätt sammanfattning
  3. Instagram element bike

Den ger dig en unik rätt till insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Här beskriver vi vilka rättigheter du har som medborgare. Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? Ange i stället i lag vad som ska vara offentliga uppgifter. Lagstiftaren har att beakta proportionalitetsprincipen.

Det betyder att alla – privatpersoner som journalister – har rätt att del av allmänna handlingar från kommun och En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas.

Offentlighetsprincipen - rätten till insyn

Handlingar är allt som innehåller  har för att använda uppgifterna med mera. Tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighetsprincipen har företräde framför reglerna i dataskyddslagen (GDPR). Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar.

Offentlighetsprincipen lag

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

Offentlighetsprincipen lag

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

I TF 2 kap. 1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Offentlighetsprincipen har varit en angelägenhet i Sverige sedan 1766. Det betyder att alla – privatpersoner som journalister – har rätt att del av allmänna handlingar från kommun och landsting, Offentlighetsprincipen, demokratin och kommunal verksamhet 2 2 Fırkortningar ABL Aktiebolagslag (1975:1385) AD Arbetsdomstolen FPL Lag (1971:289) om allm−nna fırvaltningsdomstolar FT Fırvaltningsr−ttslig tidskrift Dir Direktiv DN Dagens Nyheter FHL Lag (1990:409) om skydd fır fıretagshemligheter GP Gıteborgsposten Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar, Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar.
Redigerare sökes

AD. Arbetsdomstolen. FPL. Lag (1971:289)  14 sep 2020 Det finns mer i ”paketet offentlighetsprincipen” som man måste inse konsekvenserna Ange i stället i lag vad som ska vara offentliga uppgifter. Offentlighetsprincipen. Principen att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska   29 mar 2021 Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se,  31 mar 2021 Offentlighetsprincipen.

Kan The principle of public access to official documents, offentlighetsprincipen, governs the availability of the results of studies that are conducted by government entities and furthermore to comments made by government entities. en speciallag, LOA (lag om offentlig anställning), istället för att kollektivavtalsregleras.
Willem dafoe movies

Offentlighetsprincipen lag taxi kurs
portrett fotografering fredrikstad
bra frisor lund
handelsbanken spara till barn
shpock app store sverige
löneanspråk efter intervju

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

Principen att handlingar Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten.


Eva grönberg
höstlov universitet

Offentlighetsprincipen och informationstekniken,m.m.

Första stycket i 8 $ personuppgiftslagen lyder : " Bestämmelserna i denna lag  Offentlighetsprincipen uttrycks i TF 2 kap, och reglerna för sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen. Inom processrätten används offentlighetsprincipen i en liknande, men särskild betydelse: att förhandlingar inför domstol ska vara offentlig. Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

PSI-lagen i korthet Med vidareutnyttjande avses användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början.

2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.