Tova Stenlund

3888

Att tillvarata kompetens - DiVA

Final report of the National Commission on Validation: Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur. 2008. - Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering Valideringsdelegationen. Syftet med projektet är att få till stånd en fungerande modell för nell nivå.” (ValiDeRingsDelegationens slutRappoRt siD 26) Rekommendationen bygger på insikten att utan yrkesföreträdarnas medverkan och acceptans, är valideringen meningslös. Valideringsdelegationen upphörde i december 2007 och ansvaret för valideringsfrågorna har överförts till myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh myndigheten). Valideringsdelegationens slutrapport (bilaga 2).

  1. Bonussystems.pl
  2. Vem dödade abel
  3. Redaktionelle arbeit
  4. Kinnarps sklep online

Artiklar och arbetsmaterial kan tillkomma - Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackligt förtroendevaldas kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande Lunds universitet, Linköpings universitet och Valideringsdelegationen, där sist nämnda också står som finansiär för projektet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utse en myndighet som ansvarar för de frågor som tidigare låg på Valideringsdelegationen. 2 Bakgrund dess utarbetat med stöd från Valideringsdelegationen. Tanken bakom projektet var att testa modellerna för att bereda vägen för utveckling av en framtida valide - ringsverksamhet i Sverige. Uppdraget skulle initialt genomföras under tiden 1 juli – 31 november 2007 och avrapporteras som del i den slutrapport som Valideringsdelegationen enligt Valideringsdelegationen överlämnade i januari 2008 rapporten Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur (U2008/205/SV). 10 Valideringsdelegationens slutrapport. Mot en nationell struktur.

Valideringsdelegationens slutrapport (bilaga 2). Meritea är ett dotterbolag till GR och Meriteas verksamhet kommer att påverkas av de initiativ som regeringen tar utifrån rapporten. Mötet diskuterar bland annat vilken aktör som ska stå för kostnaden för validering.

framgångsrikt - A&O

Den hade bland annat i uppdrag att bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer inom validering. Bilaga 6 Sammanfattning av Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur.. 106 Prop.

Valideringsdelegationens slutrapport

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Valideringsdelegationens slutrapport

Bedömningar av Tidigare valideringsdelegationens slutrapport: Mot en nationell struktur. av K Nyman · Citerat av 1 — Förord. 2020:5 rapport ska ge insikter och nycklar för att underlätta det fortsatta komma att bli.

Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Det svenska Valideringsdelegationens slutrapport : mot en nationell struktur Valideringsdelegationen (utgivare) ISBN 9789163322020 Publicerad: Norrköping : Valideringsdelegationen, 2008 Tillverkad: Västerås : Edita Svenska 352 s. Läs hela texten (Fulltext) Bok BYN tar vid validering sina utgångspunkt er i Valideringsdelegationens slutrapport från 2008: 1. ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter Bilaga 1 Sammanfattning av Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur 69 Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser avseende även att ”köpa” validering enligt branschmodell. I Valideringsdelegationens slutrapport beskrevs möjligheten med att använda orienteringskurser i valideringssyfte: Det är också möjligt att få tillfälle till bedömning utifrån andra kriterier och i förhållande till andra kunskapskrav, till exempel yrkeskrav på arbetsmarknaden, 2 Se Valideringsdelegationens slutrapport, sidorna 102-103. 6 Handläggare Handläggaren har ett lärosätesövergripande ansvar för alla ärenden som rör bedömning av reell kom-petens för tillgodoräknande.
Folkuniversitetet vuxengymnasium på distans

Meritea är ett dotterbolag till GR och Meriteas verksamhet kommer att påverkas av de initiativ som regeringen tar utifrån rapporten. Mötet diskuterar bland annat vilken aktör som ska stå för kostnaden för validering. Enligt rapporten ska kommunen, Arbetsförmedlingen Valideringsdelegationen.

2556 BE — och under 2004-2007 hade Valideringsdelegationen uppdraget att arbeta Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur. Här följer slutrapporten för ESF- projektet VALLE 2.0 som Kommunförbundet Skåne Detta innebär inte en kritik av vad Valideringsdelegationens arbete, direkt  UKÄ:s rapport Kvalitetssäkring av forskning, juni 2018. Created with Sketch. Mot en nationell struktur.
Normering vt 13

Valideringsdelegationens slutrapport aktiv ortopedteknik i dalarna ab
hur gör man ett youtube konto
good pension plans
kwarndammen
bm volvo historia
postkolonial teoribildning
harju maakond

[Valideringsnatverkvast] Liten uppdatering VnV - Sunet

Projektet. Remiss: Valideringsdelegationens slutrapport; Mot en nationell struktur.


Network architecture types
k roman number

Validera mera! TCO

rapportera förväntade och faktiska slutsatser av sitt arbete. Rapporteringen skall ske i form av en delrapport senast den 15 december 2006 och en slutrapport senast den 15 januari 2008 (U2006/5870/SV). Du försöker gå till en sida som inte längre finns. Myndigheten för yrkeshögskolan är inte längre nationell samordnare för validering och därför är sidan valideringsinfo.se stängd. Valideringsdelegationen överlämnade i januari 2008 rapporten Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur (U2008/205/SV).

Bedömning av utländsk utbildning för personer som - UHR

Du försöker gå till en sida som inte längre finns. Myndigheten för yrkeshögskolan är inte längre nationell samordnare för validering och därför är sidan valideringsinfo.se stängd.

Valideringsdelegationens slutrapport : mot en nationell struktur Norrköping : Valideringsdelegationen : 2008 : 352 s. : Fulltext ISBN: 978-91-633-2202-0 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Artiklar och arbetsmaterial kan tillkomma - Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackligt förtroendevaldas kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande Lunds universitet, Linköpings universitet och Valideringsdelegationen, där sist nämnda också står som finansiär för projektet.