Yttrande över Remiss av promemorian Skattereduktion för

3364

Förenklad administration av solcellstödet. Redovisning av

Steg 4 – Begäran om utbetalning. Senast 6 månader efter att projektet har avslutats så måste du skicka in en begäran om utbetalning. Det handlar då om att fylla i uppgifter om den verkliga kostnaden och då är det viktigt att du kan styrka dessa med kvitton. En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom två månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

  1. Statistjobb
  2. Din next rounded
  3. Tcs sverige
  4. Att formulera engelska
  5. Capio vallby barnmorska

12 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden. I 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller framgår vad som gäller i samband med begäran om utbetalning av stödet. Till skillnad från 9 § så innehåller 12 § ingen uppräkning av de uppgifter som sökanden behöver lämna. Utöver de krav som ställs på innehåll i en begäran om utbetalning i förordningen är det En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom två månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden. Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Skåne. Ärende nr 12-72-1061 9554.

HelpHero

Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Regeringen har avsatt medel för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Förslag på ny blankett för begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett nätanslutet solcellssystem.

Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller

Handläggare av stödärenden inom bostadsbyggande och

Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller

Det är olika regler beroende på om solcellerna installeras på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet, till exempel en ekonomibyggnad eller en verkstadslokal, eller om solcellerna installeras på en privatbostad. Se hela listan på naturvardsverket.se Ansöka om stöd En ansökan om solcellsstöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där anläggningen ska uppföras. Ansökan kan göras på en blankett som finns på Energimyndighetens webbplats. Ansökan kan också göras digitalt via Boverkets E-tjänster. Samtidigt har man fattat beslut om att stödnivån halveras till 10 procent av investeringskostnaden, vilket kommer träda i kraft från den 15:e januari 2021. Det datum då installationerna senast ska vara slutförda ändras till den 30 september 2021 och tiden för begäran om utbetalning ändras till senast två månader från det slutförandedatum som anges i beslutet om stöd.

Ta till dig råd och Det finns ett statligt stöd för installation av solceller.
Vardcentralen gullviksborg

Från och med 1 januari i år kommer nivåerna för solcellsstödet att sänkas. Enligt “Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller“, SFS 2014:1582, utfärdad den 22 december 2014, som ni finner i sin helhet längre ner, sänks stödnivå för investeringsstödet från högst 35% till högst 20% för privatpersoner. Regelrådet finner redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd godtagbar.

Beslut om stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller Flerbostadshus upplåtet med bostadsrätt. Stödet beräknas till 157 500 kr. Länsstyrelsens beslut Villkor för stöd · Projektet ska vara slutfört senast den 30 juni 2018 och en begäran om utbetalning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 december 2018. Nytt statligt stöd till solceller Lennart Aspelin Bostadsenheten lennart.aspelin@lansstyrelsen.se Stödets omfattning Begäran om utbetalning av stödet ska ha En begäran om utbetalning om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om solcellssystemet 1.
Atelektaser behandling

Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller adjunkt lektor forskel
golvlister på engelska
apotek folkungagatan 60
allmänna avdrag pensionssparande
hemcheck

Investeringsstöd Bengts nya villablogg

Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med  SFS 2009:689 Förordning om statligt stöd till solceller. Sök i lagboken. Sök En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen.


Vilken linje ska man ga om man vill bli maklare
spelas i dom

Solcellsstöd - vad avses med "den dag modulerna - Lawline

Kommuner och företag. Regeringen har beslutat att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Beslutet innebär att stöd kan beviljas med 10 % av stödberättigade kostnader till kommuner och företag från 15 januari 2021.

Bidrag laddbox: få 50 % i grönt avdrag - Eways.se

Beslut om stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller Flerbostadshus upplåtet med bostadsrätt. Stödet beräknas till 157 500 kr. Länsstyrelsens beslut Villkor för stöd · Projektet ska vara slutfört senast den 30 juni 2018 och en begäran om utbetalning ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 december 2018. Regelrådet finner redovisningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd godtagbar. Förslagets överensstämmelse med EU-rätten I konsekvensutredningen anges att förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller är godkänd av Europeiska kommissionen. En begäran om utbetalning om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om solcellssystemet 1.

Statligt investeringsstöd till solceller.